ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 478

  • Tổng 1.047.723

KH chuyển đổi số trên địa bàn huyện Minh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải kế hoạch tại đây