ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 265

  • Tổng 1.701.707

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác, qlbv và phát triển rừng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1- CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 

2 - BÁO CÁO: Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023