ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 198

  • Tổng 1.164.057

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ: Đánh giá và bàn hướng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1- Chương trình Hội nghị

2 - Báo cáo tiến độ CT03