ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 145

  • Tổng 1.164.004

Tài liệu Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quy định, Kết luận, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1 - Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư

2 - Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư

3 - Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư

4 - Kết luận số 48 của Bộ Chính trị

5 - Kết luận số 49 của Bộ Chính trị

6 - Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị

7 - Quyết định số 96 TW

8 - Chương trình hành động số 24 của BTV Tỉnh ủy

9 - Kế hoạch số 83 của Huyện ủy