ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2463

  • Tổng 1.786.720

Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải kế hoạch tại đây