ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1515

  • Tổng 1.803.134

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 16/5/2024, Huyên ủy Minh Hóa tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản, trọng tâm về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa yêu cầu cán bộ cốt cán toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức, từ đó sớm đưa các nội dung vào lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện vững mạnh, xây dựng quê hương Minh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Nguồn:quangbinh.gov.vn

Các tin khác