ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 380

  • Tổng 676.208

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đẩy mạnh thực hiện cuộc phát động “Ngày gửi tiền chung tay vì người nghèo”

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện nội dung Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Để thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại Kết luận số 06-KL/TW, ngày 26/11/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) huyện nhận ủy thác làm việc và ký kết văn bản ghi nhớ triển khai thực hiện. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo, các đối tượng chính sách; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục triển khai, mở rộng cuộc vận động vì người nghèo nhằm bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức CT-XH nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, chỉ đạo tổ chức CT-XH cấp xã, các đơn vị trực thuộc tiếp tục mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời gửi các khoản tiền gửi tạm thời nhàn rỗi, các quỹ hiện đang gửi tại các tổ chức tín dụng khác vào Ngân hàng Chính sách xã hội để củng cố thêm nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng kế hoạch giám sát về hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, đồng thời hướng dẫn tổ chức CT-XH cấp xã tổ chức thực hiện. Lồng ghép các chương trình, dự án của các tổ chức CT-XH với tín dụng chính sách xã hội nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội.


 

 

                             Buổi lễ phát động “Ngày gửi tiền chung tay vì người nghèo”

 

Tính từ ngày 03/12 phát động đến nay đã có 283 khách hàng đến gửi tiền với số tiền là 2,2 tỷ đồng, đây là nguồn vốn huy động rất hữu ích để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bổ sung cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa được vay vốn mà có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và vươn lên thoát nghèo.

                                                                                                                                   CTV: Tất Thành

                                                                                                                          NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác