ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 428

  • Tổng 676.256

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn ủy thác qua Hội Phụ nữ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cũng như phát triển kinh tế của người dân cả nước nói chung và huyện Minh Hóa nói riêng. Tuy nhiên, để tiếp tục chỉ đạo các cấp hội xã tham mưu tích cực cho chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đã tích cực phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách. Theo số liệu thống kê, tổng doanh số cho vay ủy thác qua tổ chức hội trong năm là 46,6 tỷ đồng, với 870 lượt hội viên được vay vốn, bình quân vay vốn 53,6 triệu đồng/lượt hộ vay; doanh số cho vay tập trung tại Hội Phụ nữ các xã, thị trấn như: Xã Yên Hóa 7,1 tỷ đồng với 139 lượt hội viên vay vốn; xã Hóa Hợp 4,9 tỷ đồng với 87 lượt hội viên vay vốn; xã Trung Hóa 4,9 tỷ đồng với 82 lượt hội viên vay vốn và thị trấn Quy Đạt 7,5 tỷ đồng với 99 lượt hội viên vay vốn. Đến nay tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác qua Hội Phụ nữ huyện đạt 160,5 tỷ đồng với 3,1 ngàn hộ dư nợ; nguồn vốn cho vay được thực hiện ủy thác đến 15/15 tổ chức hội phụ nữ cấp xã; ủy nhiệm đến 93 Tổ tiết kiệm và vay vốn; chất lượng tín dụng nợ quá hạn tương đối lành mạnh và chỉ chiếm tỷ lệ 0,1%/tổng dư nợ cho vay.


Mô hình vay vốn chăn nuôi hiệu quả của chị Hồ Thị Thanh ở bản Hưng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ bám sát Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đẩy mạnh, tăng cường giải ngân nguồn vốn đến các hội viên, các nguồn vốn trọng tâm đó là: cho vay đối với học sinh, sinh viên; cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số chương trình tín dụng khác. Tích cực các giải pháp đồng bộ để chỉ đạo hội cấp xã bám sát nhiệm vụ, chủ động trong thực hiện ủy thác, nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng ủy thác, chuyển tải kịp thời nguồn vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng.

                                                                                                                                                         CTV: Tất Thành

                                                                                                                                               NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác