ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 690

  • Tổng 852.998

Gần 3 ngàn lượt đối tượng chính sách được vay vốn trong năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Cấp tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách là nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), bên cạnh việc quản lý trực tiếp nguồn vốn thì các chương trình cho vay của NHCSXH huyện chủ yếu thực hiện ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Trong năm 2021, khắc phục những khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên NHCSXH huyện Minh Hóa đã tranh thủ tối đa nguồn vốn bổ sung, tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn, mạng lưới thực hiện ủy thác để giải ngân cho vay các chương trình tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng. Để nâng cao thường xuyên hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, NHCSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho Uỷ banh nhân dân huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện trong việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giữa các chương trình, giữa các xã, thị trấn đảm bảo hài hòa và theo nhu cầu thực tế ở từng xã, đáp ứng nhu cầu vay vốn.