ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 438

  • Tổng 676.266

Đẩy mạnh giải ngân cho vay vốn tín dụng chính sách ngay từ những tháng đầu năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ kế hoạch tín dụng năm 2022 đã được xây dựng từ tháng 7 năm 2021 từ cấp thôn, cấp xã xây dựng theo nhu cầu thực tế tại cơ sở. Đồng thời thực hiện Quyết định số 29/QĐ-BĐD ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 cho NHCSXH huyện Tuyên Hóa, theo đó chỉ tiêu giao thực hiện ngay từ tháng 01 là 8 tỷ đồng, nguồn vốn thuộc chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Để thực hiện giải ngân kịp thời nguồn vốn đã được bổ sung, vừa qua NHCSXH huyện đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện phân bổ chỉ tiêu về các xã, thị trấn và chỉ đạo triển khai cho vay đến các đối tượng thụ hưởng. Dự kiến trong tháng 01/2022, NHCSXH huyện sẽ giải ngân khoảng 50% chỉ tiêu giao, tương đương với số tiền 4 tỷ đồng và thực hiện chỉ tiêu còn lại trong tháng 02/2022.

                                                                                                             CTV - TấtThành                                                                                                                                                                       NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác