ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1624

  • Tổng 790.974

Điều chỉnh Đề án hỗ trợ đối tượng chính sách từ nguồn Ngân sách huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hóa hàng năm đã trích chuyển bổ sung nguồn vốn từ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách của huyện để chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách đã trích chuyển là 3,5 tỷ đồng.

Nhằm tăng thêm nguồn vốn từ Ngân sách của địa phương bổ sung vào nguồn vốn cho vay đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn huyện Minh Hóa giai đoạn 2023-2025. Theo đó, lộ trình điều chỉnh như sau: Năm 2023 ngân sách bổ sung nguồn vốn cho vay sẽ tăng từ 700 triệu đồng lên 1.050 triệu đồng; Năm 2024 ngân sách bổ sung nguồn vốn cho vay sẽ tăng từ 880 triệu đồng lên 1.400 triệu đồng; Năm 2025 ngân sách bổ sung nguồn vốn cho vay sẽ tăng từ 1.100 triệu đồng lên 1.850 triệu đồng. Nguồn vốn ngân sách bổ sung sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho vay chương trình Hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, đặc biệt là các lao động nông thôn hồi hương từ các tỉnh miền Nam về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

                                                                                               CTV: Tất Thành                                                                                  

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác