ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1618

  • Tổng 790.968

Giải ngân cho vay nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong thời gian qua, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động toàn diện đến nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm có chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế đất nước, ngày 30 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội được giao triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi như: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với học sinh, sinh viên mua máy vi tính để phục vụ học tập trực tuyến và cho vay xây dựng nhà ở xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa được Ban đại diện Hội đồng quản trị tỉnh phân bổ nguồn vốn giải ngân đợt 1 là 19,7 tỉ đồng để triển khai 3 chương trình gồm: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã rà roát nhu cầu và làm các bước cơ bản thiết lập hồ sơ cho vay. Trong 3 ngày cuối tháng 4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho vay đến 61 khách hàng, người lao động hồi hương, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 vay với tổng số vốn trên 3,5 tỷ đồng; trong đó bao gồm: cho vay 46 lao động được hỗ trợ tạo việc làm với số tiền trên 2,3 tỷ đồng, cho vay 5 hộ xây dựng nhà ở xã hội với số tiền trên 1,1 tỷ đồng đồng và cho vay 10 học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ có mức sống trung bình để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến với số tiền 140 triệu đồng.

Giải ngân cho vay nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát để các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ để thực hiện cho vay theo kế hoạch đã được phân giao nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng.

                                                                          CTV. Anh Tuấn

                                                              NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác