ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 184

  • Tổng 880.551

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đẩy mạnh hỗ trợ nghiệp vụ tiền gửi từ người nghèo

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chủ trương giúp người nghèo làm quen dần với nghiệp vụ tiền gửi, biết tiết kiệm, tích lũy để dành khi gặp khó khăn, có điều kiện trả dần nợ vay, tránh gây áp lực trả nợ một lần khi vốn vay đến hạn. Trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh công tác nhận tiền gửi tổ viên thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV), đến nay đã có trên 6,5 ngàn hộ vay vốn vừa vay vốn vừa tham gia gửi tiền tiết kiệm tích lũy để trả nợ vay khi đến hạn, chiếm 67% số hộ có vay vốn với tổng số tiền huy động là 12,3 tỷ đồng, bình quân số dư tiền gửi là 1.900.000 đồng/người. Bình quân mỗi tháng tăng trưởng về số dư tiền gửi là 230 triệu đồng/tháng; toàn huyện có 264/264 Tổ TK&VV có số dư tiền gửi tổ viên.

Lễ phối hợp phát động gửi tiền chung tay vì người nghèo giữa NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội

Từ nghiệp vụ này của NHCSXH huyện đã hỗ trợ rất thiết thực cho các hộ vay vốn vừa sử dụng vốn vừa tham gia tiền gửi tiết kiệm, góp phần có điều kiện tích lũy đảm bảo điều kiện trả dần nợ khi vốn vay đến hạn trả nợ.

                                                                 CTV: Tất Thành                                                                                  

                                                          NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác