ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 483

  • Tổng 1.047.728

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa tiếp tục khảo sát nhu cầu vay vốn và đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện công văn số 751/NHCS-KHTD ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình về việc đẩy mạnh giải ngân và rà soát nhu cầu vay vốn. Theo đó trong tháng 8 năm 2022, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân hết các nguồn vốn còn tồn đọng như: nguồn vốn cho vay Nhà ở xã hội 6.640 triệu đồng; nguồn vốn cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 551 triệu đồng; nguồn vốn cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP số tiền 1.000 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục rà soát lại nhu cầu vay vốn của tất cả các chương trình tín dụng từ nay đến cuối năm để điều chỉnh, bổ sung vốn. Đặc biệt đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nắm bắt nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, cân đối số vốn thu hồi nợ đến hạn từ nay đến cuối năm để đẩy mạnh tăng trưởng đối với các chương trình này.

                                                                                                    CTV: Tất Thành                                                                                                          NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác