ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 1566

  • Tổng 934.753

Trên 53 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách đầu tư trên địa bàn xã Trung Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

     Xã Trung Hóa có 1.594 hộ dân với 6.602 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo toàn xã có 347 hộ, chiếm tỷ trọng 21,77%. Trong những năm qua, Đảng ủy, ủy ban nhân dân, Ban giảm nghèo xã đã tích cực chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Đến nay, nguồn vốn đã được cho vay đến 6/6 thôn trên địa bàn xã, mạng lưới thực hiện ủy nhiệm với NHCSXH huyện có 26 Tổ tiết kiệm và vay vốn, đến nay đã có 12 chương trình tín dụng được đầu tư trên địa bàn xã. Tổng nguồn vốn cho vay là 53,1 tỷ đồng, với 938 hộ vay vốn (chiếm 58,8% số hộ dân trên địa bàn xã); các chương trình cho vay có nguồn vốn lớn như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo 18,8 tỷ đồng, với 415 hộ vay vốn; cho vay hộ mới thoát nghèo 22,5 tỷ đồng với 393 hộ vay vốn, còn lại là các chương trình tín dụng khác. Từ nguồn vốn tín dụng của NHCSXH đã hỗ trợ rất thiết thực cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống, điều đặc biệt là hạn chế tối đa được tình trạng tín dụng đen tại khu vực nông thôn.

                                                                                                                  CTV: Tất Thành                                                                                    B                                                                                     NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác