ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1733

  • Tổng 934.920

Nâng cao chất lượng vốn tín dụng ủy thác qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Thực hiện quản lý nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) từ những ngày đầu thành lập (năm 2003), đến nay qua gần 20 năm thực hiện ủy thác, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTN) huyện Minh Hóa đã không ngừng nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng ủy thác NHCSXH huyện. Đồng thời cũng ngay từ đầu năm 2022, giữa ĐTN và NHCSXH huyện đã cùng thống nhất ký lại Văn bản liên tịch về thực hiện ủy thác để bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong quy trình quản lý nguồn vốn ủy thác.

Đến nay, nguồn vốn ĐTN quản lý ủy thác có 13 chương trình tín dụng, có 6/15 tổ chức ĐTN cấp xã thực hiện ủy thác. Tổng nguồn vốn quản lý là 38,3 tỷ đồng với 660 hộ vay vốn, mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn có 22 tổ. Các chương trình quản lý nguồn vốn dư nợ lớn như: cho vay hộ mới thoát nghèo 13,8 tỷ đồng với 250 hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo 9,7 tỷ đồng với 215 hộ vay vốn; cho vay giải quyết việc làm 3,1 tỷ đồng với 75 lao động được vay vốn, còn lại là các chương trình tín dụng khác. Điều đặc biệt đó là chất lượng tín dụng ủy thác qua tổ chức ĐTN đến nay không có dư nợ quá hạn, nợ lãi tồn đọng được giảm thiểu đáng kể qua các tháng, chất lượng chấm điểm đánh giá hoạt động ủy thác có 6/6 đơn vị ủy thác đạt loại tốt, có 100% tổ xếp loại khá, tốt.