ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 553

  • Tổng 933.740

Chính sách mới về cho vay đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

     Thực hiện Văn bản số 4912/HD-NHCS, ngày 30/6/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về việc hướng dẫn cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. Theo đó, các đối tượng hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc kinh cư trú tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ ngày 15/8/2022 sẽ được vay vốn hỗ trợ đất ở với mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay 0,25%/tháng, thời gian vay tối đa 15 năm; được hỗ trợ vay vốn hỗ trợ làm nhà ở với mức cho vay tối đa 40 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay 0,25%/tháng, thời gian vay tối đa 15 năm và được hỗ trợ vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề với mức cho vay tối đa 77,5 triệu đồng/hộ, lãi suất cho vay 0,275%/tháng, thời gian vay tối đa 10 năm. Hiện nay chỉ tiêu nguồn vốn đã được phân giao bổ sung 1 tỷ đồng, NHCSXH huyện đang triển khai phối hợp với ủy ban nhân dân các xã tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu về vốn vay, lập danh sách các đối tượng thụ hưởng trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để làm cơ sở giải ngân cho vay.

                                                                                               CTV: Tất Thành                                                                                  

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác