ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 8

  • Tổng 1.786.857

Tiếp tục tăng lãi suất huy động vốn lên tối đa 7,4%/năm

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 8527/QĐ-NHCS, ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về việc tăng lãi suất tiền gửi tối đa tại NHCSXH, theo đó kể từ ngày 28/10/2022, lãi suất tiền gửi của các tổ chức, cá nhân tại NHCSXH được tăng lên tối đa 7,4%/năm thay cho mức tối đa cũ chỉ là 6,4%/năm (tăng 1%). Cụ thể các mốc lãi suất tăng như sau:

          - Khách hàng gửi không kỳ hạn và dưới 01 tháng mức tối đa:          0,5%/năm;

          - Kỳ hạn 01 tháng:                                                                       4,9%/năm;

          - Kỳ hạn 02 tháng:                                                                       4,9%/năm;

          - Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng:                                      5,4%/năm;

          - Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng:                                      6,1%/năm;

          - Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng:                                      6,1%/năm;

          - Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên:                                                        7,4%/năm.

          Đây là mốc lãi suất tăng lên cao nhất từ trước đến nay của NHCSXH, mặt khác mức lãi suất huy động này của NHCSXH được Chính phủ cho phép tương đương với các ngân hàng thương mại khác.

                                                                                                                                CTV: Tất Thành                                                                                                                                                 NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác