ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2462

  • Tổng 1.786.719

Đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa không ngừng nâng cao sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị là nghiệp vụ cấp tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, trong những năm qua đoàn viên Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, các chỉ tiêu kế hoạch do ngân hàng cấp trên, Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện giao để thực hiện triển khai cho vay các chương trình tín dụng, chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng. Đến nay tổng nguồn vốn cho vay của NHCSXH đạt 493.000 triệu đồng với 8,5 ngàn hộ vay vốn, bình quân vay vốn 58 triệu đồng/hộ. Bên cạnh đó, công tác lao động sáng tạo, cải tiến nâng cao kỹ thuật cũng được Công đoàn cơ quan thường xuyên phát động sâu rộng đến các đoàn viên để hưởng ứng và thực hiện, chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2017-2022, đã có 7 đoàn viên công đoàn tham gia thực hiện được 05 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được NHCSXH tỉnh và NHCSXH Việt Nam công nhận áp dụng trong toàn chi nhánh tỉnh, các sáng kiến được công nhận đều được áp dụng vào thực tiễn và đem lại hiệu quả rất thiết thực. Điều đặc biệt đó là Công đoàn NHCSXH huyện Minh Hóa là một trong những đơn vị được Công đoàn NHCSXH tỉnh đánh giá cao về phong trào lao động sáng tạo, không ngừng cải tiến nâng cao kỹ thuật, nâng cao hiệu suất, hiệu quả lao động, góp phần phục vụ tốt người nghèo và các đối tượng chính sách.

          Đây là những kết quả đáng khích lệ của đoàn viên công đoàn hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

                                                                                                                              CTV: Tất Thành                                                                                                                                         NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác