ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2556

  • Tổng 1.786.813

Nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng ủy thác thông qua Hội Phụ nữ xã Hóa Sơn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hóa Sơn là xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng khó khăn của huyện Minh Hóa, toàn xã có 440 hộ dân với 1.950 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo kết quả điều tra khảo sát trong năm 2023 lên đến 62,5%; có 316 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ trọng 71,8%. Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ (HPN) xã Hóa Sơn là một trong những đơn vị nhận ủy thác quản lý nguồn vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tổ chức hội có tổng số 266 hội viên phụ nữ, trong những năm qua tổ chức hội đã không ngừng tích cực phối hợp với NHCSXH huyện để đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Tổ chức hội được Ban chỉ đạo giảm nghèo xã giao tham mưu chỉ đạo thành lập và quản lý 3 Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) thực hiện Hợp đồng ủy nhiệm với NHCSXH. Trong thời qua, HPN xã đã tích cực phối hợp với NHCSXH huyện đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đến nay tổ chức hội đã quản lý 11 chương trình tín dụng với tổng nguồn vốn quản lý là 6.496 triệu đồng, với 102 hội viên vay vốn. Các chương trình tín dụng quản lý có dư nợ cao như: cho vay hộ cận nghèo 1.788 triệu đồng với 35 hộ vay vốn; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.285 triệu đồng với 18 hộ vay vốn; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 758 triệu đồng với 86 công trình được xây dựng, còn lại là các chương trình tín dụng khác.

          Điển hình các hội viên vay vốn phát huy tốt hiệu quả như: Chị Đinh Thị Tuyên ở thôn Đặng Hóa vay vốn số tiền 80 triệu đồng đầu tư phát triển chăn nuôi và trồng 03 heta rừng cây keo lai, đêm lại thu nhập hàng năm cho gia đình từ 30-35 triệu đồng/năm; hộ gia đình chị Cao Thị Hướng thôn Đặng Hóa vay vốn số tiền 100 triệu đồng đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản và lợn thịt, đàn lợn của chị thường xuyên có đến gần 50 con (5 lợn nái sinh sản và 45 con lợn lứa), giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 lao động trong gia đình, đem lại thu nhập hàng năm cho gia đình từ 40-45 triệu đồng/năm.

Mô hình vay vốn phát huy hiệu quả cao của hội viên phụ nữ xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa

Từ nguồn vốn vay ủy thác đã hỗ trợ rất thiết thực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, đặc biệt là các hội viên phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số biết vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế để thoát khỏi đói nghèo.

                                                                                             CTV: Tất Thành                                                                                   

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác