ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 259

  • Tổng 1.094.404

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua Đoàn Thanh niên ở Minh Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Đoàn Thanh niên huyện Minh Hóa là một trong những tổ chức hội đoàn thể ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhằm hỗ trợ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi đến các đoàn viên tiếp cận đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên huyện Minh Hóa đã tăng cường chỉ đạo các cấp Đoàn Thanh niên xã tham mưu tích cực cho chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Trong năm 2022, Đoàn Thanh niên huyện Minh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tích cực để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng, theo số liệu thống kê, tổng doanh số cho vay ủy thác qua tổ chức Đoàn trong năm 9.500 triệu đồng, với 170 lượt hộ được vay vốn, bình quân vay vốn 55,9 triệu đồng/lượt hộ vay; doanh số cho vay tập trung tại Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn như: Xã Trung Hóa 1.900 triệu đồng với 30 lượt h vay vốn; xã Minh Hóa 920 triệu đồng với 15 lượt h vay vốn và thị trấn Quy Đạt 3.789 triệu đồng với 55 lượt h vay vốn. Đến nay tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác qua Đoàn Thanh niên huyện đạt 42.625 triệu đồng với 717 hộ dư nợ; dư nợ quản lý tăng 6.438 triệu đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng đạt 17,8%. Nguồn vốn cho vay được thực hiện ủy thác đến 6 tổ chức Đoàn cấp xã; ủy nhiệm đến 23 Tổ tiết kiệm và vay vốn; chất lượng tín dụng nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,12%/tổng dư nợ cho vay. Điều đặc biệt có 5/6 tổ chức Đoàn xã nhận ủy thác không có dư nợ quá hạn.

Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát quy trình cho vay, quản lý nguồn vốn ủy thác cũng được tổ chức Đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện, xây dựng kế hoạch từ đầu năm và bám sát thực hiện, định kỳ, đột xuất thực hiện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện kiểm tra về tổ chức Đoàn xã, các Tổ TK&VV và trực tiếp đến người vay vốn

Một mô hình vay vốn của đoàn viên phát huy tốt hiệu quả ở huyện Minh Hóa

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên huyện sẽ tiếp tục bám sát Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, đặc biệt là phải thường xuyên báo cáo Đảng ủy xã, thị trấn chỉ đạo phổ biến. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đẩy mạnh, tăng cường giải ngân nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng, các nguồn vốn trọng tâm đó là: cho vay vốn để giải quyết việc làm; cho vay xuất khẩu lao động; cho vay đối với học sinh, sinh viên; cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và một số chương trình tín dụng khác. Tích cực các giải pháp đồng bộ để chỉ đạo Đoàn cấp xã bám sát nhiệm vụ, chủ động trong thực hiện ủy thác, nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng ủy thác, chuyển tải kịp thời nguồn vốn vay đến các đối tượng thụ hưởng.

                                                                                             CTV: Tất Thành

                                                                              NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác