ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 176

  • Tổng 1.164.035

Đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sác

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Đến nay đã có 20 chương trình tín dụng đang thực hiện, theo số liệu thống kế từ đầu năm đến nay có 844 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với doanh số cho vay 44 tỷ đồng. Nguồn vốn cho vay được giải ngân đến 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các chương trình có doanh số cho vay lớn như: Cho vay hộ cận nghèo có 163 lượt hộ vay vốn, số tiền vay 10,5 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo có 107 lượt hộ vay vốn, số tiền vay 7,5 tỷ đồng; cho vay xây dựng nhà ở xã hội có 20 lượt hộ vay vốn, số tiền vay 5,5 tỷ đồng;…còn lại là các chương trình tín dụng khác.

NHCSXH huyện tăng cường giải ngân cho vay đến các đối tượng thụ hưởng

Đến nay tổng dư nợ nguồn vốn cho vay của NHCSXH huyện đạt 519 tỷ đồng, với 8,6 ngàn hộ vay vốn, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố và nâng cao, nợ quá hạn đến nay chỉ chiếm tỷ lệ 0,05%/tổng dư nợ cho vay.

                                                                                              CTV :Tất Thành                                                                                   

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác