ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 155

  • Tổng 1.164.014

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Văn bản số 2879/NHCS-TDNN, ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Theo quy định thì các giải pháp NHCSXH sẽ triển khai hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng trong năm 2023 tiếp tục đó là: Đẩy mạnh triển khai cho vay hỗ trợ khách hàng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phối hợp với NHCSXH rà soát đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nhu cầu vốn cho các chương trình tín dụng chính sách; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm lãi suất cho vay đến hết năm 2023; đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, công khai trên bảng thông báo chính sách treo tại trụ sở UBND cấp xã để triển khai các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng biết để thực hiện.

          Phiên giao dịch phụ vụ bà con tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa

Để triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ khách hàng cần có sự vào cuộc của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn huyện.

                                                                                              CTV: Tất Thành                                                                                   

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác