ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 435

  • Tổng 1.339.517

Gần 9 tỷ đồng nguồn vốn giải ngân cho vay ủy thác qua Hội Cựu chiến binh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 7 tháng đầu năm 2023, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giải ngân cho vay nguồn vốn tín dụng ủy thác thông qua tổ chức Hội CCB. Toàn huyện có 9/15 tổ chức Hội CCB cấp xã, thị trấn thực hiện ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH huyện, với 29 Tổ tiết kiệm và vay vốn để thực hiện quản lý cho vay các chương trình tín dụng chính sách.

Ngày càng có nhiều mô hình vay vốn của hội viên cựu chiến binh

phát huy tốt hiệu quả

Theo số liệu thống kê, trong 7 tháng đã giải ngân cho vay đến 123 hộ vay vốn với số vốn 8.725 triệu đồng, bình quân vay vốn 70,9 triệu đồng/hộ vay, nguồn vốn cho vay được tập trung tại các xã, thị trấn: Hội CCB xã Yên Hóa có 13 hộ vay, số tiền 1.440 triệu đồng; Hội CCB xã Hóa Hợp có 19 hộ vay, số tiền 1.577 triệu đồng; Hội CCB xã Tân Hóa có 14 hộ vay, số tiền 1.125 triệu đồng. Đến nay tổng dư nợ do tổ chức Hội CCB quản lý là 61.316 triệu đồng với 950 hộ vay vốn. Bên cạnh công tác giải ngân cho vay thì công tác nâng cao chất lượng tín dụng nợ quá hạn cũng thường xuyên được tổ chức hội quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay nợ quá hạn do hội quản lý chỉ chiếm tỷ lệ 0,03%/dư nợ tổ chức hội quản lý.

                                                                                              CTV: Tất Thành                                                                                   

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác