ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 449

  • Tổng 1.339.531

Tiếp tục thực hiện chương trình tín dụng đối với Học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với Học sinh, sinh viên (HSSV) là một chính sách mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, chương trình tín dụng này được Chính phủ giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện cho vay từ năm 2007, đến nay đã gần 16 năm. Đối tượng hộ gia đình thụ hưởng chương trình này bao gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và hộ khó khăn về tài chính có con là HSSV đang theo học tại các trường học nghề ngắn hạn, dài hạn, trung cấp, cao đẳng và đại học tại các trường trong nước, được uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận làm căn cứ để NHCSXH giải ngân cho vay. Đến nay, NHCSXH đang thực hiện cho vay 70 HSSV với số tiền vay vốn là 2.300 triệu đồng, bình quân mỗi HSSV được vay vốn 32,8 triệu đồng.

Hiện nay chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024, để đảm bảo các đối tượng hộ gia đình thuộc diện đối tượng thụ hưởng nắm bắt kịp thời và vay vốn đầu tư cho HSSV học tập, đề nghị các xã, thị trấn, các đơn vị nhận ủy thác với NHCSXH huyện phối hợp đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng có nhu cầu vay vốn với phương châm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, “không để một HSSV nào phải bỏ học chỉ vì không có tiền đóng học phí”.

                                                                                           CTV: Tất Thành                                                                                   

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác