ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 154

  • Tổng 1.701.596

Có trên 1,2 ngàn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn trong 8 tháng đầu năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ kế hoạch tín dụng đã xây dựng và chỉ tiêu nguồn vốn được phân giao bổ sung, trong 8 tháng đầu năm 2023 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác để đẩy mạnh công tác giải ngân nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Kết quả có 1.231 lượt hộ vay vốn với tổng doanh số cho vay là 83.239 triệu đồng, bình quân vay vốn 67,6 triệu đồng/lượt hộ vay; nguồn vốn cho vay được thực hiện giải ngân ủy thác qua các tổ chức hội nhân ủy thác như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.

Các xã có doanh số cho vay lớn như: Xã Yên Hóa doanh số cho vay 9.990 triệu đồng với 180 lượt độ vay vốn; xã Trung Hóa doanh số cho vay 6.660 triệu đồng với 120 lượt hộ vay vốn; xã Minh Hóa doanh số cho vay 6.467 triệu đồng với 130 lượt hộ vay vốn. Bên cạnh công tác giải ngân cho vay thì công tác nâng cao chất lượng tín dụng cũng được duy trì thực hiện thường xuyên, nợ lãi tồn đọng giảm dần quá các tháng, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,05%/tổng dư nợ, thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh là 0,07%.

                                                                                           CTV:Tất Thành                                                                                   

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác