ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2546

  • Tổng 1.786.803

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng ủy thác với đoàn viên thanh niên xã Hồng Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quản lý nguồn vốn tín dụng ủy thác gần 5 tỷ đồng, với trên 100 hộ vay vốn; duy trì thực hiện ủy thác không có phát sinh nợ quá hạn, nguồn vốn tín dụng ủy thác đã hỗ trợ rất thiết thực cho nhiều đoàn viên thanh niên ở địa phương. Đó là những điểm nổi bật trong hoạt động ủy thác của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTN) xã Hồng Hóa.

ĐTN xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa có tổng số 115 đoàn viên, được phân bổ trên 8 chi đoàn. Tổ chức Đoàn thực hiện ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện từ những ngày đầu thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội, đến nay đã trên 20 năm hoạt động ủy thác. Trong những năm qua, ĐTN xã đã thường xuyên tham mưu cho Ban giảm nghèo xã, chính quyền địa phương trong công tác tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể đã tham mưu thành lập được 3 Tổ tiết kiệm và vay vốn và giao cho ĐTN xã quản lý.

Ngày càng có nhiều mô hình vay vốn của đoàn viên thanh niên phát huy tốt hiệu quả ở xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa

Công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để giải ngân nguồn vốn đến các hộ nghèo và đối tượng chính sách được ĐTN xã thường xuyên quan tâm, từ đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đoàn viên, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên nghèo. Đến nay tổ chức ĐTN xã đang quản lý dư nợ 4.870 triệu đồng với 101 hộ vay vốn, bình quân vay vốn 48,2 triệu đồng/hộ. Điều rất đặc biệt của tổ chức Đoàn là kể từ khi thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho đến nay không có trường hợp hộ vay phát sinh nợ quá hạn hay nợ khoanh. Bên cạnh công tác phối hợp giải ngân nguồn vốn, thì công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác giám sát hộ vay vốn trong quá trình sử dụng vốn được quan tâm thường xuyên. Công tác nhận tiền gửi tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng được ĐTN xã quán triệt, phổ biến tuyên truyền đến tổ viên thực hiện rất tốt, đến nay tổng số dư tiền gửi đạt 82,8 triệu đồng, bình quân mỗi Tổ quản lý số dư tiền tiết kiệm là 27,6 triệu đồng, từ đó đã hỗ trợ thiết thực cho các tổ viên có điều kiện tích lũy để trả dần nợ gốc và trả lãi hàng tháng khi gia đình gặp khó khăn.

          Từ công tác thực hiện ủy thác ngoài tạo điều kiện cho đoàn viên tiếp cận nguồn vốn chính sách thì cũng đã giúp cho ĐTN xã thường xuyên có điều kiện tiếp cận gần gũi với cơ sở, gần gũi với đoàn viên của mình, từ đó có điều kiện phát triển thêm đoàn viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở của tổ chức Đoàn ngày càng phát triển.

                                                                                          CTV: Tất Thành                                                                                   

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác