ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2425

  • Tổng 1.786.682

Đẩy mạnh công tác giảm nợ tồn đọng trong vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Những năm trở về trước ý thức của một bộ phận người dân khi vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa chưa được cao, một số trường hợp thường xuyên trông chờ, ỷ lại vào chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác tín dụng chính sách, từ đó vay vốn về đầu tư chưa hiệu quả, chậm trả lãi, trả nợ cho Nhà nước, cá biệt có trường hợp có tư tưởng chây ỳ, mặc dù gia đình có điều kiện trả nợ. Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là cấp xã trong những năm gần đây đã không ngừng quan tâm, chỉ đạo để nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

          Trong 8 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ đạt 9,5% so với năm 2022; duy trì được chất lượng tín dụng nợ quá hạn chỉ thường xuyên giữ mức 0,05%/tổng dư nợ cho vay (thấp hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh, toàn tỉnh là 0,07%); nợ lãi tồn đọng giảm thiểu qua các tháng và giảm thiểu so với đầu năm hoạt động; hiệu quả các chương trình tín dụng ngày càng được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

                                                                                     

                                                                                             CTV: Tất Thành

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác