ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 303

  • Tổng 1.503.924

Tín dụng chính sách xã hội ủy thác thông qua Đoàn Thanh niên xã Trung Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

       Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã Trung Hóa có tổng số 161 đoàn viên, được phân bổ trên 9 chi đoàn. Trong những năm qua, ĐTN xã đã thường xuyên tham mưu cho Ban giảm nghèo xã, chính quyền địa phương trong công tác tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể đã tham mưu thành lập được 6 Tổ tiết kiệm và vay vốn và giao cho ĐTN xã quản lý.

          Đến nay tổ chức ĐTN xã đang quản lý dư nợ 11.635 triệu đồng với 184 hộ vay vốn, bình quân vay vốn 63,2 triệu đồng/hộ. Dư nợ quá hạn 47,3 triệu đồng với 1 hộ chiếm tỷ lệ 0,4% trên tổng dư nợ. Bên cạnh công tác phối hợp giải ngân nguồn vốn, thì công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác giám sát hộ vay vốn trong quá trình sử dụng vốn được quan tâm thường xuyên. Công tác nhận tiền gửi tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng được ĐTN xã quán triệt, phổ biến tuyên truyền đến tổ viên thực hiện rất tốt, đến nay tổng số dư tiền gửi đạt 175,9 triệu đồng, bình quân mỗi Tổ quản lý số dư tiền tiết kiệm là 29,3 triệu đồng, từ đó đã hỗ trợ thiết thực cho các tổ viên có điều kiện tích lũy để trả dần nợ gốc và trả lãi hàng tháng khi gia đình gặp khó khăn.

Ngày càng có nhiều mô hình vay vốn của đoàn viên thanh niên xã Trung Hóa phát huy tốt hiệu quả

Bên cạnh công tác phối hợp với NHCSXH huyện giải ngân cho vay thì công tác tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay cũng được tổ chức Đoàn xã quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua kiểm tra giám sát cho thấy đa số các hộ vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đồng vốn đang phát huy tốt hiệu quả.

                                                                                            CTV: Lê Chiêu Lộc

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác