ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1241

  • Tổng 1.334.392

Tăng cường quản lý hộ vay vốn tín dụng chính sách bỏ đi khỏi nơi cư trú

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Minh Hóa là huyện có các trường hợp hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện xong đi khỏi nơi cứ trú nhiều nhất tỉnh, với 30 hộ vay vốn, đa số các trường hợp này đang là các món nợ nằm trong nợ quá hạn của đơn vị. Để tiếp tục các giải pháp quản lý, theo dõi tốt các khách hàng vay vốn NHCSXH bỏ đi khỏi nơi cư trú cả gia đình, tránh tiềm ẩn nợ xấu phát sinh cho NHCSXH. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Văn bản số 7399/HD-NHCS về việc rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú.

Đây là giải pháp rà soát, xử lý các khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú liên tục từ 03 tháng trở lên và không phát sinh giao dịch với ngân hàng thời gian từ 03 tháng trở lên. Để phối hợp thực hiện rà soát, xác minh và đôn đốc thu hồi nợ các trường hợp này theo quy định sẽ có sự vào cuộc, trách nhiệm của chính quyền địa phương, công an các địa phương, NHCSXH tại nơi khách hàng sinh sống trước khi chuyển đi và nợ cư trú mới của hộ gia đình hộ vay, từ đó để có sự phối hợp chặt chẽ rà soát và thu hồi nợ các trường hợp đi khỏi nơi cư trú, hạn chế tình trạng để nợ lãi tồn đọng, nợ quá hạn phát sinh tại đơn vị.

                                                                                              CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác