ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2441

  • Tổng 1.786.698

Hội Nông dân huyện Minh Hóa phối hợp giải ngân gần 38 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng ủy thác

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội Nông dân (HND) các cấp huyện Minh Hóa đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giải ngân cho vay nguồn vốn tín dụng ủy thác thông qua tổ chức hội. Toàn huyện có 15/15 tổ chức HND cấp xã, thị trấn thực hiện ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH huyện để thực hiện quản lý cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện giải ngân cho vay đến 586 lượt hộ vay vốn với số vốn 37.710 triệu đồng, bình quân vay vốn 64,3 triệu đồng/hộ vay, nguồn vốn cho vay được tập trung tại các xã, thị trấn: HND Quy Đạt có 60 hộ vay, số tiền 5.524 triệu đồng; HND Yên Hóa có 40 hộ vay, số tiền 4.175 triệu đồng; HND Trung Hóa có 60 hộ vay, số tiền 3.158 triệu đồng. Đến nay tổng dư nợ do tổ chức HND huyện quản lý là 227.840 triệu đồng với 3.863 hộ vay vốn. Bên cạnh công tác giải ngân cho vay thì công tác nâng cao chất lượng tín dụng nợ quá hạn cũng thường xuyên được tổ chức hội quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay nợ quá hạn do hội quản lý chỉ chiếm tỷ lệ 0,05%/dư nợ tổ chức hội quản lý.

                                                                                                 CTV: Tất Thành

                                                                                       NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác