ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2504

  • Tổng 1.786.761

Hội Nông dân xã Trung Hóa quản lý nguồn vốn tín dụng ủy thác trên 20 tỷ đồng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện công tác phối hợp ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện và Hội Nông dân (HND) xã Trung Hóa, trong 9 tháng đầu năm 2023, HND xã Trung Hóa đã phối hợp thực hiện các nhiệm vụ ủy thác như: Khảo sát nắm bắt nhu cầu vay vốn; xây dựng kế hoạch tín dụng; đôn đốc việc bình xét vay vốn tại cơ sở; phối hợp tổ chức giải ngân cho vay nguồn vốn đến với các đối tượng thụ hưởng. Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng có 60 lượt hộ vay vốn với số tiền 3.158 triệu đồng ủy thác qua HND xã Trung Hóa. Đến nay tổng dư nợ ủy thác với NHCSXH huyện đạt 20.085 triệu đồng với 316 hộ vay vốn, bình quân vay vốn 63,6 triệu đồng/hộ.

Mô hình vay vốn của hội viên Hội Nông dân phát huy tốt hiệu quả

Công tác kiểm tra giám sát quản lý nguồn vốn thường xuyên được HND xã bám sát thực hiện, qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy cơ bản các hội viên vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả. Đến nay chất lượng tín dụng nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,004%/dư nợ HND xã quản lý.

                                                                                               CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác