ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1321

  • Tổng 1.334.472

Quy định mới về nghiệp vụ gia hạn nợ đối với khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 54/QĐ-HĐQT, ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về việc ban hành quy định gia hạn nợ trong hệ thống NHCSXH. Theo đó, các đối tượng khách hàng vay vốn tại NHCSXH đến kỳ hạn trả nợ theo phân kỳ và đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng mà gặp khó khăn về tài chính, chưa thu hoạch được sản phẩm hoặc gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan sẽ được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ thêm thời gian. Thời gian cho gia hạn nợ của từng chương trình tín dụng do Tổng Giám đốc NHCSXH quy định cụ thể, nhưng tối đa là 12 tháng đối với các khoản cho vay ngắn hạn và tối đa ½ thời gian cho vay đối với các khoản vay trung và dài hạn (tính theo thời gian cho vay ban đầu khi ký kết vay vốn), trừ các trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định riêng (nếu có). Đây là cơ chế nghiệp vụ tạo điều kiện hỗ trợ rất thiết thực cho khách hàng vay vốn tại NHCSXH gặp khó khăn chưa trả được nợ, chưa thu hoạch kịp sản phẩm hoặc sản phẩm bán chưa được giá, tạo điều kiện cho khách hàng có điều kiện khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ cho Nhà nước.

                                                                                               CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác