ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1320

  • Tổng 1.334.471

Đưa nhanh chính sách tín dụng mới theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, đây là một trong những chương trình tín dụng mang tính nhân văn rất sâu sắc, giúp những người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, học nghề và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Xác định tầm quan trọng của chương trình tín dụng này, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đã chủ động báo cáo và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện chỉ đạo các cơ quan, ban triển khai thực hiện. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, công an các xã, thị trấn rà soát các khách hàng đủ điều kiện vay vốn chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Buổi triển khai chương trình tín dụng của NHCSXH huyện có sự chứng kiến của đại diện Công an xã, thị trấn

Sau khi được giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch dư nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đã kịp thời tham mưu Ban đại diện –Hội đồng quản trị NHCSXH huyện triển khai phân bổ cho các xã, thị trấn. Tập trung toàn bộ lực lượng cán bộ phối hợp với tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm vay vốn hoàn thiện hồ sơ để giải ngân nhằm tạo điều để người dân được tiếp cận vốn vay nhanh chóng, thuận lợi nhằm góp phần giải quyết nhu cầu vốn mà các đốitượng thụ hưởng. 

Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2023, NHCSXH huyện đã thực hiện giải ngân chovay đến 3 khách hàng vay vốn với số tiền vay 250 triệu đồng, bình quân mỗi khách hàng được vay vốn số tiền 83 triệu đồng. Theo hồ sơ vay vốn các hộ vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Cán bộ NHCSXH huyện giải ngân cho vay đến người chấp hành xong án phạt tù

Trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù đến người dân và các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện; khẩn trương thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng đã được Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao, để góp phần ổn định và cải thiện đời sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Sau khi giải ngân, NHCSXH sẽ phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

                                                                                                   CTV: Tất Thành

                                                                                          NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác