ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 743

  • Tổng 1.504.364

Trên 24 tỷ đồng nguồn vốn cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ủy thác qua tổ chức Hội Nông dân huyện Minh Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hội Nông dân (HND) huyện Minh Hóa thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện với 15 chương trình tín dụng theo chỉ định của Chính phủ, trong đó có chương trình tín dụng cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Trong 11 tháng đầu năm 2023, HND huyện đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc HND các xã, thị trấn, mạng lưới các Tổ tiết kiệm và vay vốn tích cực phối hợp cùng NHCSXH huyện để giải ngân cho vay đối với chương trình này, kết quả đã giải ngân cho vay đến 166 lượt người lao động với số tiền giải ngân 9.405 triệu đồng.

Phiên giải ngân cho vay nguồn vốn Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của NHCSXH huyện

Đến nay dư nợ chương trình tín dụng Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ủy thác qua tổ chức HND huyện là 24.303 triệu đồng, với 478 người lao động được vay vốn, bình quân vay vốn 50,8 triệu đồng/1 lao động, chương trình tín dụng có dư nợ chiếm tỷ trọng 10,4% trong tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức HND. Từ nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều lao động, đặc biệt là đối với hội viên nông dân tham gia vay vốn đầu phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

                                                                                               CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác