ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 830

  • Tổng 1.504.451

Gần 7 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm ủy thác qua tổ chức Đoàn Thanh niên huyện Minh Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTN) huyện Minh Hóa thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện với 13 chương trình tín dụng theo chỉ định của Chính phủ, trong đó có chương trình tín dụng cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Trong 11 tháng đầu năm 2023, ĐTN huyện đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc ĐTN các xã, thị trấn, mạng lưới các Tổ tiết kiệm và vay vốn tích cực phối hợp cùng NHCSXH huyện để giải ngân cho vay đối với chương trình này, kết quả đã giải ngân cho vay đến 44 lượt người lao động với số tiền giải ngân 2.198 triệu đồng.

Đến nay dư nợ chương trình tín dụng Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ủy thác qua tổ chức ĐTN đạt 6.816 triệu đồng, với 145 người lao động được vay vốn, bình quân vay vốn 47 triệu đồng/1 lao động, chương trình tín dụng có dư nợ chiếm tỷ trọng 12,8% trong tổng dư nợ ủy thác qua tổ chức ĐTN. Từ nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên tham gia vay vốn đầu phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới thực hiện chỉ tiêu nguồn vốn Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 181/NQ-CP mới phân giao số vốn là 22.000 triệu đồng, NHCSXH huyện sẽ tham mưu kịp thời và tổ chức giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

                                                                                              CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác