ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 805

  • Tổng 1.504.426

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ kế hoạch đã được Trưởng Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phân công từ đầu năm, trong năm 2023, các thành viên Ban đại diện là trưởng các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện đã chủ động thực hiện về giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện tín dụng chính sách tại Ban chỉ đạo giảm nghèo, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả đã có 10/10 thành viên triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát về tại 10 xã, thị trấn, thực hiện giám sát hoạt động tín dụng chính sách của Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã; kiểm tra trực tiếp 10 Tổ tiết kiệm và vay vốn và đối chiếu, kiểm tra dư nợ đến 30 lượt khách hàng đang vay vốn.

Qua công tác giám sát, kiểm tra đã nắm bắt kịp thời những tồn tại ở địa phương, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Ban giảm nghèo cấp xã, tổ chức mạng lưới và khách hàng vay vốn để từ đó có các giải pháp chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng ở từng địa phương.

                                                                                               CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác