ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 451

  • Tổng 1.455.007

Ngân hàng Chính sách xã hội kết thúc thời gian hỗ trợ lãi suất

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Văn bản số 9263/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 các khoản vay tại NHCSXH sẽ trở lại thực hiện áp dụng lãi suất hiện hành theo quy định của từng chương trình tín dụng khi người vay vốn ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn, kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH. Để phổ biến kịp thời chủ trương này đến các đối tượng thụ hưởng cần có sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương cấp xã, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác và mạng lưới các Tổ tiết kiệm và vay vốn để tuyên truyền, phổ biến đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách nắm bắt và thực hiện.

                                                                                               CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác