ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 290

  • Tổng 1.701.732

Trên 1.800 công trình nước sạch và vệ sinh được đầu tư thông qua nguồn vốn ủy thác Hội Phụ nữ quản lý

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Là một trong 13 chương trình tín dụng đang thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, chương trình tín dụng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thời gia qua đã được Hội Phụ nữ huyện triển khai thực hiện, hỗ trợ rất thiết thực cho các hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực nông thôn có điều kiện cải thiện nước sạch sinh hoạt, xây dựng công trình vệ sinh hợp với tiêu chuẩn vệ sinh ở huyện Minh Hóa.

Ngày 22 tháng 11 năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Theo đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã đồng bộ, tích cực tiếp tục vào cuộc để tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Chương trình tín dụng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được tổ chức Hội Phụ nữ (HPN) huyện Minh Hóa thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện từ năm 2005, đến nay đã gần 20 năm thực hiện. Trong những năm qua, HPN huyện đã không ngừng đẩy mạnh công tác phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện giải ngân cho vay chương trình tín dụng này đến các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là đến với các hội viên phụ nữ. Đến nay tổng dư nợ cho vay chương trình này ủy thác qua HPN là 16.670 triệu đồng với 913 hộ đang vay vốn, với 1.826 công trình nước sạch và công trình vệ sinh được xây dựng nhờ chương trình này, chiếm tỷ trọng 7,8% trong tổng dư nợ ủy thác của tổ chức HPN huyện.

Nguồn vốn cho vay đã được đầu tư đến vùng khu vực nông thôn, trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ nguồn vốn vay đã đáp ứng rất hiệu quả, thiết thực nhu cầu vay vốn của hộ gia đình sinh sống tại khu vực nông thôn có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh để cải thiện nước sạch sinh hoạt và cải thiện vệ sinh, nâng cao sức khỏe, đời sống, từ đó góp phần ổn định cuộc sống và tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Trong thời gian tới, HPN huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục bám sát Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW để nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác qua HPN, trong đó có chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

                                                                                               CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác