ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1898

  • Tổng 1.803.518

Hội Cựu chiến binh thị trấn Quy Đạt quản lý nguồn vốn ủy thác trên 15 tỷ đồng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hội Cựu chiến binh (HCCB) thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách từ những ngày đầu thành lập NHCSXH, đến nay đã gần 22 năm. Nhằm góp phần chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng, trong đó có hội viên cựu chiến binh, HCCB thị trấn đã tham mưu thành lập được 7 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trong quá trình quản lý ủy thác với NHCSXH huyện, HCCB thị trấn đã chủ động thường xuyên trong việc thực hiện các nhiệm vụ ủy thác đã ký kết, tranh thủ tối đa nguồn vốn bổ sung để đôn đốc các Tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, qua công tác rà soát nhu cầu vay vốn và bình xét cho vay tại các Tổ tiết kiệm và vay vốn thì cơ bản các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn vùng thuộc HCCB quản lý đã được tiếp cận vay vốn theo nhu cầu. Đến nay HCCB thị trấn Quy Đạt đã quản lý 7 chương trình tín dụng, với tổng nguồn vốn quản lý là 15.020 triệu đồng, có 187 hộ vay vốn, bình quân dư nợ 80,3 triệu đồng/1 hộ, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,13%/tổng dư nợ.

Bên cạnh công tác giải ngân nguồn vốn thì tổ chức HCCB thị trấn còn đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền về việc gửi tiền tiết kiệm của tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, đến nay tổng số dư tiền gửi tổ viên là 320 triệu đồng, bình quân 45,7 triệu đồng/1 tổ. Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, quản lý nguồn vốn cũng thường xuyên được tổ chức hội quan tâm thực hiện, duy trì thường xuyên việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, qua kiểm tra cho thấy đa số các hộ vay vốn, hội viên cựu chiến binh vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, đồng vốn đang phát huy tốt hiệu quả.

                                                                                             CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác