ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1779

  • Tổng 1.803.398

Đoàn Thanh niên huyện Minh Hóa thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tổ chức Đoàn Thanh niên (ĐTN) cộng sản Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa đã chủ động triển khai ký Hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện và triển khai cho 7 đơn vị đoàn cấp xã thực hiện ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách với NHCSXH, với 25 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chính quyền địa phương các cấp, trong đó có cấp xã và tổ chức ĐTN cấp xã đã chủ động vào cuộc, phối hợp, đẩy mạnh công tác chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách. Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024 đã có 138 lượt khách hàng vay vốn với tổng số tiền giải ngân cho vay ủy thác qua ĐTN là 7.371 triệu đồng; nâng tổng dư nợ quản lý ủy thác của ĐTN huyện lên 55.806 triệu đồng với 780 hộ vay vốn. Chất lượng tín dụng ủy thác ngày càng được nâng cao, nợ lãi tồn đọng được giảm thiểu đáng kể qua các tháng, cụ thể là nợ quá hạn được duy trì ở mức tỷ lệ 0,19%/tổng dư nợ. Nguồn vốn nhận ủy thác của tổ chức ĐTN thông qua NHCSXH huyện chủ yếu là các nguồn vốn: Cho vay hộ mới thoát nghèo dư nợ 14.081 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 25,7% với 245 hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo dư nợ 13.170 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 23,2% với 240 hộ vay vốn; cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm dư nợ 9.719 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 17% với 189 lao động vay vốn; còn lại là các chương trình tín dụng khác.

Mô hình vay vốn NHCSXH huyện phát huy tốt hiệu quả sử dụng vốn

Trong thời gian tới, ĐTN huyện sẽ tiếp tục bám sát bám sát Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tích cực đề xuất nguồn vốn mới phân giao bổ sung, nguồn thu hồi nợ để thực hiện phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện giải ngân cho vay quay vòng vốn, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đến trực tiếp người vay, không ngừng phối hợp cùng NHCSXH huyện, cấp ủy Đảng các cấp để nâng cao chất lượng tín dụng theo đúng định hướng chỉ đạo của Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

                                                                                              CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác