ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1421

  • Tổng 1.803.040

Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa phối hợp triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Hội Cựu chiến binh (HCCB) huyện Minh Hóa đã chủ động triển khai ký Hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện và triển khai cho 9 đơn vị đoàn cấp xã thực hiện ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách với NHCSXH, với 31 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chính quyền địa phương các cấp, trong đó có cấp xã và tổ chức HCCB cấp xã đã chủ động vào cuộc, phối hợp, đẩy mạnh công tác chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách. Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2024 đã có 195 lượt khách hàng vay vốn với tổng số tiền giải ngân cho vay ủy thác qua HCCB là 10.515 triệu đồng; nâng tổng dư nợ quản lý ủy thác của HCCB huyện lên 63.355 triệu đồng với 995 hộ vay vốn. Chất lượng tín dụng ủy thác ngày càng được nâng cao, nợ lãi tồn đọng được giảm thiểu đáng kể qua các tháng, cụ thể là nợ quá hạn được duy trì ở mức tỷ lệ 0,09%/tổng dư nợ. Nguồn vốn nhận ủy thác của tổ chức HCCB thông qua NHCSXH huyện chủ yếu là các nguồn vốn: Cho vay hộ mới thoát nghèo dư nợ 17.861 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 26% với 306 hộ vay vốn; cho vay hộ cận nghèo dư nợ 18.600 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 27% với 317 hộ vay vốn; cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm dư nợ 8.695 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 12,7% với 184 lao động vay vốn; còn lại là các chương trình tín dụng khác.

Trong thời gian tới, HCCB huyện sẽ tiếp tục bám sát bám sát Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 tích cực đề xuất nguồn vốn mới phân giao bổ sung, nguồn thu hồi nợ để thực hiện phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện giải ngân cho vay quay vòng vốn, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, không ngừng phối hợp cùng NHCSXH huyện, cấp ủy Đảng các cấp để nâng cao chất lượng tín dụng theo đúng định hướng chỉ đạo của Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

                                                                                              CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác