ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2505

  • Tổng 1.786.762

Tài liệu Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH MỤC ĐĂNG WEBSITE KỲ HỌP THỨ 10,

HĐND HUYỆN MINH HÓA KHÓA XX

             00. Chương trình làm việc.

01. HĐND huyện cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

02. HĐND huyện miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

03. HĐND huyện bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

04. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về hủy chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

          04.1. Tờ trình

          04.2. Dự thảo Nghị quyết

05. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

          05.1. Tờ trình

          05.2. Dự thảo Nghị quyết

06. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý).

          06.1. Tờ trình

          06.2. Dự thảo Nghị quyết

07. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý).

          07.1. Tờ trình

          07.2. Dự thảo Nghị quyết       

08. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Minh Hóa.

          08.1. Tờ trình

          08.2. Dự thảo Nghị quyết

          08.3. Phụ lục

09. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp.