ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 14

  • Tổng 1.342.764

Tài liệu Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

DANH MỤC ĐĂNG WEB

KỲ HỌP THỨ 11, HĐND HUYỆN MINH HÓA KHÓA XX

 

 

 

00. Thông báo triệu tập, giấy mời dự kỳ họp thứ 11

- Thông báo triệu tập;

- Giấy mời dự kỳ họp.

01. Dự kiến Chương trình làm việc của kỳ họp.

02. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

02.1. Tờ trình;

02.2. Dự thảo Nghị quyết.

02.3. Phụ lục.

03. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Minh Hóa.

03.1 Tờ trình;

03.2. Dự thảo Nghị quyết.

03.3. Phụ lục.

04. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Minh Hóa.

04.1. Tờ trình;

04.2. Dự thảo Nghị quyết.

04.3. Phụ lục.

05. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Các tin khác