ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 458

  • Tổng 1.339.540

Tài liệu Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tài liệu Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX

01. Chương trình kỳ họp thứ 14 - 2023

02. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Minh Hóa (đợt 3).

2.1. Tờ trình

2.2. Dự thảo Nghị quyết

03. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Minh Hóa năm 2023 (đợt 3).

3.1. Tờ trình

3.2. Dự thảo Nghị quyết

04. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

4.1. Tờ trình

4.2. Dự thảo Nghị quyết

05. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

5.1. Tờ trình

5.2. Dự thảo Nghị quyết

06. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp.

Các tin khác