ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1403

  • Tổng 934.590

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Minh Hoá.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Sau gần năm năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến nay, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Minh Hoá đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Ngân hàng CSXH Minh Hoá làm việc với lãnh đạo Huyện về tín dụng chính sách.

Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị Chỉ thị 40-CT/TƯ ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó, cấp ủy, chính quyền huyện Minh Hoá tiếp tục quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH, đặc biệt, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Chỉ thị số 40 có rất nhiều nội dung, nhưng trong đó có một nội dung rất quan trọng, đó là chuyển vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn ở địa phương đó. Năm 2018 và 2019 được đánh giá là 02 năm mà Huyện chuyển vốn từ ngân sách sang NHCSXH theo Chỉ thị 40 cao nhất. Cụ thể, trong năm 2018, tăng trưởng nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 360 triệu đồng (tăng cao nhất trong 16 năm qua) và đến tháng 6 năm 2019 huyện đã chuyển sang 360 triệu đồng; đưa tổng nguồn vốn nhận ủy thác của huyện đến giữa tháng 6/2019 đạt 1.343 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH từ khi có Chỉ thị (năm 2014) đến nay đạt 1.120 triệu đồng. Đây là một con số thể hiện sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động chính sách xã hội trên địa bàn huyện Minh Hoá.

Theo đó, từ năm 2014 đến nay Ngân hàng CSXH Minh Hoá đã cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên 19.560 lượt hộ vay với 511.029 triệu đồng. Vốn vay từ Ngân hàng CSXH bà con đều sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình góp phần giảm nghèo trên địa bàn huyện. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Minh Hoá thay đổi từng ngày. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

CTV: Hồ Hải Dương

NHCSXH huyện Minh Hoá

Các tin khác