ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 153

  • Tổng 880.520

Huyện Minh Hóa thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội"

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (gọi tắt là Chỉ thị 40-CT/TW), huyện Minh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo,đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
          Công tác tuyên truyền được các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh, qua đó đã tạo sự chuyển biến, thống nhất về nhận thức và hành động của tập thể, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các chi, đảng bộ, góp phần thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Tính đến hết tháng 6.2019, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện Minh Hóa uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đạt hơn 1.3 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh.

 


Hội nghị triển khai nhiệm vụ đầu năm 2019 của Ban đại diện HĐQT huyện

           Hiện nay Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa đã thực hiện cho vay 16 chương trình tín dụng. Đến hết tháng 6/2019, kết quả cho vay hộ nghèo và các đối tượng CSXH trên địa bàn đạt tổng dư nợ trên 364 tỷ đồng, có trên 11 nghìn khách hàng còn dư nợ. Trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay đạt trên 60 tỷ đồng với 1.565 lượt khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng CSXH giúp 8.854 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế; tạo việc là cho 440 lao động, góp phần xây dựng 1.572 công trình nước sạch và công trình vệ sinh; giúp trên 400 hộ nghèo và hộ thu nhập thấp xây dựng nhà ở; hơn 14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đi xuất khẩu lao động… Nguồn vốn tín dụng CSXH góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị huyện Minh Hóa.

Để Chỉ thị 40-CT/TW đi vào cuộc sống, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng. Ông Phan Đình Kiệu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa cho biết: “Nhận thức rõ các chương trình tín dụng chính sách mang ý nghĩa nhân văn, Phòng Giao dịch tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đơn vị tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ kiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền sâu rộng tới các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có ý thức trả nợ, trả lãi để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng”. 


                                                                                                                                                                                CTV : Cao Văn Dũng

                                                          Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Minh Hóa

Các tin khác