ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2500

  • Tổng 1.786.757

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa tổ chức giao ban với Hội, đoàn thể cấp huyện và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 8 tháng 7 năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban với Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2019.

Tại Hội nghị đã được thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác, uỷ nhiệm của Ngân hàng CSXH huyện Minh Hoá với các Hội, đoàn cấp thể huyện đến 30/6/2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 năm 2019. Qua báo cáo đã nêu lên được kết quả thực hiện công tác uỷ thác giữa Ngân hàng với Hội, đoàn thể cấp huyện, đồng thời cũng phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được và các tồn tại trong thời gian qua. Đến thời điểm 30/6/2019 tổng dư nợ các chương trình được ủy thác là: 363.517 triệu đồng, với 9.301 hộ, và 12.485 món vay (bình quân mỗi hộ có dư nợ là 39,1 triệu đồng) đạt 98,65% KH giao, trong đó:

- Hội nông dân quản lý là: 168.861 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 46,45%, với 4.398 hộ dư nợ, bình quân mỗi hộ có dư nợ là 38,4 triệu đồng.

- Hội LHPN quản lý là: 142.503 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 39,2 %, với 3.566 hộ dư nợ, bình quân mỗi hộ có dư nợ là 39,9 triệu đồng.

- Hội Cựu chiến binh quản lý là: 32.674 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 9,0%, với 847 hộ dư nợ, bình quân mỗi hộ có dư nợ là 38,6 triệu đồng.

- Đoàn Thanh niên quản lý là: 19.478 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,4%, với 490 hộ  dư nợ, bình quân mỗi hộ có dư nợ là 39,8 triệu đồng.

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai tại kỳ giao ban trước, cơ bản Hội đoàn thể cấp huyện và NHCSXH huyện đã có sự phối hợp, triển khai và chỉ đạo Hội cấp xã và Tổ TK&VV thực hiện cơ bản đạt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, như: Lãi tồn đọng còn cao 1.760 triệu; số thành viên tham gia tiền gửi hàng tháng chỉ đạt 54,74%; nợ quá hạn tăng cao sau khi các món nợ khoanh đến hạn không thu hồi được chuyển sang trạng thái nợ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,35%/Tổng dư nợ nhận uỷ thác và chiếm 0,34%/tổng dư nợ. Trong đó: Hội nông dân chiếm 0,34%, Hội phụ nữ chiếm 0,11%, Hội Cựu chiến binh chiếm 1,48% và Đoàn thanh niên chiếm 0,18.


Hội nghị giao ban định kỳ công tác ủy thác

Cũng tại Hội nghị này có nhiều ý kiến tham gia thảo luận bàn về vấn đề xử lý nợ quá hạn, nợ dây dưa chây lỳ; bàn giải pháp thu lãi tồn đọng, thu tiền gửi của tổ viên thông qua tổ TK&VV; việc thực hiện sinh hoạt tổ định kỳ theo lịch đã đăng ký… Tuyên truyền để thành viên thực hiện gửi tiết kiệm tổ viên thông qua Tổ TK&VV nhằm tạo cho người nghèo và các đối tượng chính sách có ý thức tiết kiệm dành dụm lúc có để sử dụng vào những lúc khó khăn trong việc trả lãi tiền vay hoặc có thể trả nợ gốc.

Các Hội, đoàn thể cấp huyện và Ngân hàng CSXH nhất trí phối hợp chỉ đạo Hội, đoàn thể cấp xã và tổ TK&VV cố gắng hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu tín dụng được giao, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống bằng thời điểm 31/12/2018, thu hồi trên 20% lãi tồn đọng, phối hợp tuyên truyền vận động nhằm đạt chỉ tiêu huy động tiết kiệm tổ viên thông qua tổ TK&VV cả về số thành viên gửi tiền tiết kiệm và số tiền huy động theo kế hoạch được giao.

                                                                                                                                               CTV - Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác