ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1634

  • Tổng 790.984

Minh Hóa: Sắp xếp bộ máy, rà soát bố trí đội ngũ cán bộ

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 17-10, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Minh Hóa về công tác tổ chức xây dựng Đảng và tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn.

Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa luôn quan tâm củng cố, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng cơ bản phù hợp với tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị và đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời chú trọng tổ chức bộ máy, công tác cán bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý được huyện thực hiện kịp thời, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn và đủ số lượng đối với mỗi chức danh. Huyện cũng đã thường xuyên rà soát khả năng phát huy vai trò lãnh đạo các loại hình tổ chức cơ sở đảng, cũng như giải thể, xóa bỏ các mô hình không phù hợp.

Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 16/16 đảng ủy xã, thị trấn giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kết thúc hoạt động của mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn huyện có 38 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, có 23 đảng bộ, 232 chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ cơ sở với 4.561 đảng viên.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ cốt cán trong toàn huyện; thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc cho các tiểu ban; thành lập các Ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức hội nghị Tiểu ban Văn kiện để triển khai kế hoạch xây dựng, phân công trách nhiệm cho các thành viên và thông qua dự thảo, đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đề xuất và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện từ nay đến Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa lần thứ XXI, nhất là việc sắp xếp bộ máy, rà soát bố trí đội ngũ cán bộ và thực hiện các quy trình, điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Nguồn:baoquangbinh.vn

Các tin khác