ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1610

  • Tổng 1.803.229

Năm 2019, chương trình phát triển trồng rừng kinh tế được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân huyện Minh Hóa tiếp tục đẩy mạnh triển khai và hưởng ứng tích cực.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trên cơ sở những lợi thế và tiềm năng của địa phương, các xã, thị trấn đã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tập trung trồng rừng, trong đó, ưu tiên trồng rừng gỗ lớn với cây keo lai nuôi cấy mô, cây bản địa.

địa.

Nông dân xã Hóa Hợp tập trung chăm sóc rừng.
Nông dân xã Hóa Hợp tập trung chăm sóc rừng.

Năm 2019, từ việc lồng ghép các nguồn kinh phí, UBND huyện đã phê duyệt gần 4,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân mua giống cây trồng. Nhờ đó, diện tích rừng trồng mới tập trung ước thực hiện đạt 1.199,2ha, đạt 119,17% kế hoạch.

Bên cạnh việc đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn với cây keo nuôi cấy mô, huyện chú trọng khuyến khích nhân dân trồng rừng bằng cây bản địa có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương, phát triển các mô hình trồng cây hỗn loài, cây dược liệu.

Toàn huyện đang triển khai trồng thí điểm 16ha cây hỗn loài (huê, dổi, keo lai...). Các mô hình cây hỗn loài đang sinh trưởng, phát triển tốt, dự báo đem lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới.

Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo rà soát diện tích cây trồng kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây có giá trị kinh tế, cây ăn quả; huyện đã phê duyệt 8 dự án trồng cây ăn quả với kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng.

Công tác giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng được chú trọng, trong năm, huyện đã thực hiện hỗ trợ bảo vệ 2.165,70ha rừng với kinh phí gần 850 triệu đồng; hoàn thành giao khoán trên 25.000ha rừng cho nhân dân chăm sóc và bảo vệ.

                                                                                                                                                                                                                              Nguồn: baoquangbinh.vn

Các tin khác